Bezpečnostní fólie

Okenní fólie - Bezpečnostní fólie


Sklo dostatečné tloušťky opatřené vhodnou bezpečnostní fólií může sloužit jako mechanická zábrana:

  • zpomalující postup pachatele do objektu
  • zamezující prohození cizích předmětů, ať už se jedná o pevná tělesa typu kámen, dlažební kostka nebo zápalné láhve a výbušniny
  • chránící proti účinkům tlakové vlny při explozi

Fólie může zabránit zničení předmětů i ve výkladních skříních krytých mřížemi.


Příznivé účinky bezpečnostní fólie

Dalším příznivým účinkem je ochrana proti vysypání střepů po roztříštění skla. Po úderu do skleněné tabule, opatřené bezpečnostní fólií, se sice objeví praskliny v četnosti úměrné síle úderu, ale popraskané sklo zůstává nalepeno na fólii. Nehrozí vysypání střepů a pořezání osob! Potřeba přesklení není akutní. Fólie zpomaluje i šíření požáru. Má vysokou odolnost proti teplu a vykazuje samo zhášecí efekt. Nechráněné prosklené plochy žárem mnohem rychleji popraskají, střepy se vysypou a průvan mezi vzniklými otvory podporuje požár.

V zahraničí bývají fólie speciálně testovány a připouštěny i k úpravě skel na protipožární.

Vynikající vlastnosti bezpečnostní fólie

Další vynikající vlastností fólie je ochrana proti UV záření. Zatímco běžné sklo většinu UV spektra propouští, bezpečnostní fólie omezují průnik spektrálních složek slunečního záření v pásmu UV až o 99%. Tyto složky působí značně finanční škody, zejména obchodníkům na vystaveném zboží. Vyblednutím barev trpí látky, oděvy, kožené zboží. V domácnostech jsou obdobně postiženy záclony, závěsy, koberce či nábytek. Použití fólií přináší tedy i několikanásobně větší stabilitu barev, jak jednoznačně prokazují v zahraničí prováděné zkoušky, založené na porovnání chráněných a nechráněných vzorků referenční modré barvy.


OVŠEM POZOR!

Nejenom UV záření se podílí na vyblednutí barev. Spolupůsobí také intenzita světelného záření, teplota, vzdušná vlhkost, struktura materiálu i kvalita samotných barev.

Bezpečnostní fólie je většinou čirá, naprosto průhledná a při kvalitě provedené instalace na skle téměř nepostřehnutelná. Propustnost světla se pohybuje kolem 90%. Speciální úprava povrchu těchto fólií zaručuje zvýšenou odolnost proti poškrábání. Díky určitým tepelně izolačním vlastnostem zamezují bezpečnostní fólie i úniku energie přes prosklené plochy o cca 8 až 13%. Kvalitní bezpečnostní fólie nejenom chrání, ale jsou i samy odolné proti UV záření, mají houževnatou a časově stabilní lepící vrstvu, neodtrhávají se a nežloutnou.

Rychlý kontakt +420 721 287 714